Ειδικές εκτυπώσεις

Η πλαστικοποίηση μπορεί να έχει δύο μορφές, matt που είναι μη γυαλιστερή και gloss που είναι γυαλιστερή. Γίνεται σε όλη την επιφάνεια του χαρτιού. Αποτελείται από μια ειδική μεμβράνη που επικολλάται πάνω στο χαρτί, αφού έχει περάσει πρώτα από υψηλή θερμοκρασία. Η μεμβράνη αυτή προστατεύει το χαρτί από σκισίματα, λερώματα από το μελάνι και όποια άλλη πιθανή φθορά που μπορεί να υποστεί το χαρτί. Επίσης δίνει διαφορετική υφή στο χαρτί και κάνει την εκτύπωση πιο ανθεκτική.

Η εκτύπωση του γκοφρέ είναι μια ειδική διαδικασία. Αποτελείται από δύο πλάκες, μία μεταλλική εσώγλυφη και μία πλαστική εξώγλυφη. Η πλαστική πλάκα κολλιέται πάνω την πλάκα της μηχανής και η μεταλλική στο κάτω μέρος της μηχανής. Το χαρτί περνάει ανάμεσα από τις δύο πλάκες, συμπιέζεται και έτσι δημιουργείται το ανάγλυφο σχήμα που ονομάζεται γκοφρέ.

Για να δημιουργηθεί το σχήμα του ανάγλυφου πάνω στο χαρτί πρέπει να προηγηθεί μια μεγάλη και πολύωρη προεργασία. Στην αρχή δημιουργείται ένα φιλμ και ένα κλισέ, μέσω αυτών τυπώνεται το χαρτί με ένα ειδικό μελάνι φούρνου και δημιουργεί μια στρώση πάνω στο χαρτί. Μετά μπαίνει το χαρτί σε ένα ειδικό φούρνο και ψήνεται σε υψηλή θερμοκρασία, ώστε να σταθεροποιηθεί το μελάνι, και να δημιουργηθεί το ανάγλυφο.

Τα ειδικά χαρτιά διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία στο εμπόριο, σε διάφορα βάρη, χρωματική ποικιλία και διαφορετική υφή. Μπορούν επίσης να είναι ιριδίζοντα ή σαγρέ. Η επεξεργασία τους ως προς την δημιουργία τους είναι διαφορετική από αυτή των απλών χαρτιών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα οικολογικά χαρτιά. Όλα τα είδη τυπώνονται κανονικά με τη διαδικασία offset.

Η πλαστικοποίηση μπορεί να έχει δύο μορφές, matt που είναι μη γυαλιστερή και gloss που είναι γυαλιστερή. Γίνεται σε όλη την επιφάνεια του χαρτιού. Αποτελείται από μια ειδική μεμβράνη που επικολλάται πάνω στο χαρτί, αφού έχει περάσει πρώτα από υψηλή θερμοκρασία. Η μεμβράνη αυτή προστατεύει το χαρτί από σκισίματα, λερώματα από το μελάνι και όποια άλλη πιθανή φθορά που μπορεί να υποστεί το χαρτί. Επίσης δίνει διαφορετική υφή στο χαρτί και κάνει την εκτύπωση πιο ανθεκτική.

Το τοπικό UV είναι μία διαδικασία που γίνεται μέσω φιλμ. Είναι μια ειδική μεμβράνη που επικολλάται πάνω στο φύλλο χαρτιού, αφού περάσει πρώτα από υψηλή θερμοκρασία από τη μηχανή. Δίνει την δυνατότητα, τοπικά πάνω στο φύλλο, να δημιουργείται στιλπνότητα και έμφαση στα γράμματα ή τις φωτογραφίες.