Η καμπύλη

Καμπύλη 1991-2021
30 χρόνια και συνεχίζουμε….
Οι Αξίες μας
Σεβόμαστε τους εργαζομένους μας.
Τιμούμε τους συνεργάτες μας.
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας.
Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας.
Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
Δεν υπάρχουν «μικροί» και «μεγάλοι» πελάτες, όλοι έχουν την ίδια προσοχή και αφοσίωση μας.
Η εταιρία είναι όχημα κοινωνικού πλούτου και όχι απλά ατομικού πλουτισμού.
Αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
Σήμερα, το 2021, η ΚΑΜΠΥΛΗ είναι μια πλήρης καθετοποιημένη εταιρία σε όλα τα στάδια παραγωγής. Απασχολεί 25 εργαζομένους και είναι ανάμεσα στις 50 μεγάλες εταιρίες του κλάδου εκτυπώσεων.